adviescentrum


Kynodogs is niet alleen een trimsalon. Onze expertise is eigenlijk begonnen bij de hondenschool en gedragsbegeleiding. Deze is gevestigd in het stadion de Wageningse Berg. Omdat we belangrijk vinden dat gedragsbegeleiding en advies laagdrempelig blijft kunt u in onze salon ook of alleen een afspraak maken voor advies van uw hond.

Het aanpakken van een probleem in een vroeg stadium voorkomt escalatie gevolgd door een lange periode van ombuigen van het ongewenste gedrag naar gewenst gedrag. Door een snelle aanpak is een gedragsadvies van belang. Helaas wordt bij een beginnend gedragsprobleem maar al te vaak informatie ingewonnen bij kennissen en buren en/of wordt er zelfs ongevraagd advies gegeven. Helaas hebben deze adviezen weinig tot geen effect of verergeren het probleem alleen maar. Dit heeft te maken met het feit dat de motivatie van de hond om het ongewenste gedrag te laten zien niet deskundige onderzocht is. Hierdoor wordt niet de oorzaak maar wordt de symptomen aangepakt met het gevolg een nog groter probleem

In de afspraak kunt u allerlei vragen stellen over de begeleiding en opvoeding van uw hond of voor een bepaald probleem wat je zelf met je hond ervaart. We adviseren u wat te doen in bepaalde situatie en kunnen u verder op weg helpen. Soms zijn vragen makkelijk beantwoord sommige problemen vragen echter een ander traject en kunnen we u gedragstherapie aanraden. Natuurlijk bent u ook welkom als u geen probleem met u hond ervaart maar gedegen advies wilt over uw hond wilt.